Openbare leidingen

Het vernieuwen van openbare afvoeren en riolen met verharde mantels van polyester, tot 1400 mm in doorsnee, met een dikte tot wel 50 mm en een lengte tot 250 meter per keer. Dat betekent een nieuw openbaar afvoersysteem binnen één dag. Verbindingen en aftakkingen naar elk gebouw/elke woning worden gemaakt door een robot die door de leidingen navigeert. Daarna worden de verbindingen tussen openbare en particuliere afvoeren afgedicht.

Particuliere afvoeren/woningaansluitingen

De huiseigenaar is verantwoordelijk voor afvoeren die naar het openbare riool leiden, zelfs als de afvoer tot buiten de perceelgrens loopt. Deze afvoeren worden vernieuwd met een met epoxy verzadigde bekleding, op dezelfde manier als openbare afvoeren worden vernieuwd, alleen op kleinere schaal. We kunnen tot wel 250 meter per dag renoveren. Verbindingen/aftakkingen worden geopend door een robot die door de leidingen navigeert en afgedicht met een interne voering.

Interne afvoerpijpen en ventilatieleidingen

Verticale afvoerpijpen en ventilatiepijpen lopen door het hele gebouw. Deze worden ook vernieuwd met een met epoxy verzadigde voering, één stuk per keer. Verbindingen en aftakkingen naar wc’s, badkamers en keukens worden geopend door een robot die door de leidingen navigeert en afgedicht met een interne voering.

Aftakkingen naar wc’s, badkamers en keukens

Vanaf de verticale pijpen naar de wc’s, badkamers en keukens worden de horizontale aftakkingen vernieuwd met epoxy verzadigde mantels of een 2-componenten polyester bekleding, in drie lagen gespoten. Dit wordt uitgevoerd nadat het interne leidingoppervlak goed gereinigd en geschuurd is. Welke methode gebruikt wordt, hangt af van de conditie van de bestaande leidingen, uit welk materiaal de leidingen bestaan, hoe toegankelijk de leidingen zijn en wat het beste eindresultaat zal opleveren. Verbindingen/aftakkingen worden geopend door een robot die door de leidingen navigeert en afgedicht met een interne voering.

Renovatie van aansluitingen

Bestaande afvoeren worden geschuurd en schoongemaakt voordat er een polyester voering in drie lagen wordt aangebracht. Daarna wordt de sifon uitgeboord en uitgerust met een nieuwe en gemakkelijk toegankelijke plug. We kunnen de afvoer nog verder verbeteren door een nieuwe liner aan te brengen voor toekomstige badkamerrenovaties en hem te laten voldoen aan de bouwverordening voor vochtige ruimtes.