Inspectie en reparatie van thuisafvoer:

Weinig mensen die voor het eerst een huis kopen vragen een rioolinspectie vóór de aankoop. De meeste kopers denken niet aan zo’n inspectie. Ze weten dat het huis gecontroleerd moet worden, maar rioolleidingen zijn geen prioriteit, als de koper er al aan denkt. Toch is het een van de belangrijkste dingen die een koper zou moeten controleren. Het moment om erachter te komen dat een rioolleiding defect is of vervangen moet worden, is voordat u een huis koopt, niet erna.

Waarom de rioolleiding controleren?

Laat het riool controleren als het huis ouder is dan 20 jaar. Hoewel de rioolleiding nog vrij nieuw kan zijn, kunnen boomwortels een 20 jaar oude rioolleiding blokkeren. Boomwortels die in rioolleidingen groeien is een probleem dat vaak voorkomt. De wortels kruipen door minuscule openingen en zetten uit in de leiding. Vuil blijft erachter hangen en dat veroorzaakt blokkades. Soms doden chemicaliën de boomwortels, maar als de wortels terugkomen, kan de leiding beschadigd raken en moet hij opgegraven worden om het probleem te herstellen. Huizen die gebouwd zijn in de tijd voordat er stedelijke riolen bestonden, maakten vaak gebruik van beerputten. Nadat steden openbare septische systemen inrichtten, werden de beerputten soms intact gelaten en verbonden met de rioolleiding. Dat weet u pas als u het riool laat inspecteren. Veel huizen die gebouwd zijn in de periode tussen 1860 en 1970 hebben rioolleidingen die gemaakt zijn van bitumenvezels of teerpapier die ‘zwarte pijpen’ of Orangeburg-pijpen genoemd worden. Uiteindelijk desintegreren deze of storten ze in. In de meeste bouwverordeningen staan ze niet meer op de lijst van geaccepteerde materialen. Als een huis vezelleidingen heeft, moeten deze zeker vervangen worden.

Hoe een rioolleiding gecontroleerd wordt

We brengen een ‘slang’ met een kleine CCTV-videocamera eraan in in het ontstoppingsstuk en bewegen de camera door uw riool. U kunt de beelden bekijken op een monitor. We zien zo niet alleen of de rioolleiding schoon of verstopt is, maar de inspectie brengt ook de toestand van het riool aan het licht. We kunnen u vertellen wat voor materiaal is gebruikt bij de constructie van de rioolleiding en of dat materiaal voldoet aan de bouwverordening. Als er een nieuwe rioolleiding nodig is, kunnen we de sleufloze methode gebruiken, waarbij een nieuwe rioolleiding door het bestaande riool getrokken wordt zonder dat er gegraven hoeft te worden. Sleufloze riolen kosten bijna een derde minder dan het openleggen van de gehele tuin om het riool te vervangen.

Afvoerproblemen worden veroorzaakt door verschillende factoren, inclusief de conditie van het hoofdrioolsysteem zelf, natuurlijke verschijnselen zoals de beweging van de aarde en regen, en het onjuiste gebruik van het systeem door de mens. Enkele voorbeelden van typische problemen in de sanitaire riolering zijn:

Opeenhoping van vaste stoffen zoals vetten, oliën, vuil, botten, tampons, papieren handdoekjes, luiers, kapot servies, vuilnis, beton en andere vervuiling die zich kunnen verzamelen in de leiding en problemen in het systeem, langzame afvoer en blokkades kunnen veroorzaken.

Structurele defecten in leidingen en onderhoudsopeningen. Significante verzakkingen of uitstulpingen in de hoofdleiding, scheuren, gaten, uitstekende zijaansluitingen, niet goed aansluitende, verschoven of open verbindingsstukken en instortende delen van leidingen hebben allemaal invloed op uw rioolsysteem thuis.

Te kleine rioolleidingen vormen een steeds groter probleem. Het bestaande rioolsysteem is overbelast door nieuwe rioolverbindingen, infiltratie door grondwater en illegale dak- en tuinafvoerverbindingen.

Instroom- en infiltratieproblemen Als een rioolsysteem ouder wordt, heeft het continu controles en reparaties nodig. Door gescheurde en gebroken rioolleidingen en onderhoudsopeningen kan grondwater het systeem binnendringen. Naast grondwater kunnen illegale hemelwaterverbindingen en regenpijpen hemelwater in het riool lozen. Dit extra watervolume heet instroom en infiltratie. Tijdens hevige regenval kan dit extra water het riool overbelasten en ervoor zorgen dat uw kelder blank staat of uw uitlaten overlopen. Regenpijpen en andere zaken die hemelwater verzamelen loskoppelen vermindert de kans dat de leidingen overbelast raken.

Boomwortels zijn een veelvoorkomende oorzaak van verstoppingen. Problemen met wortels komen vaak voor in de oudere wijken van een stad waar de bomen ouder zijn. De systemen die deze wijken bedienen bestaan uit leidingen van ouder asbestcement en kleitegels die meestal geen permanente afdichting aan de verbindingsstukken hebben. Daar kunnen de boomwortels de leiding penetreren. Lucht en nutriëntrijk water kan uit de leidingen lopen, wat een ideaal groeimedium oplevert voor wortels, op elke diepte. Die penetreren de verbindingsstukken en scheuren en vullen de leidingen met wortelmassa. Als de groei niet gestopt wordt, kan er voldoende druk worden uitgeoefend om de scheuren van het verbindingsstuk of het toegangspunt verder te openen, waardoor het probleem nog vergroot wordt. Het gebruik van plastic leidingen kan problemen met wortels elimineren, als de verbindingsstukken goed afgedicht zijn. De wortels uit de leiding snijden is slechts een tijdelijke oplossing. Net als snoeien kan dit de groei juist stimuleren. De wortels behandelen en de gaten opvullen met speciaal voegmiddel of de leiding opnieuw bekleden is de meest effectieve manier om te voorkomen dat de wortels opnieuw aangroeien.

Vet en olie van voedselbereiding en koken wordt soms door de afvoer gegooid. In de rioolleiding in uw huis verhardt dit zich, hoopt het zich op en dat kan tot verstoppingen leiden. Het kan ook de gemeentelijke riolen verstoppen, wat de onderhoudskosten verhoogt. Een verstopt riool kan uw huis doen overstromen. Bovendien is de uitstroom van rioolafvoer en riooloverloop bijzonder slecht voor het milieu, vooral als het rioolwater viswater bereikt. 50 tot 70% van alle problemen in het riool wordt veroorzaakt door ophoping van vetten en oliën die geloosd worden in het riool na het bereiden of nuttigen van voedsel. In de voedselindustrie verwijst vet naar vetten en oliën van dierlijke en plantaardige bronnen. Gangbare bronnen van vet en olie zijn vlees en gevogelte, zuivel- en pastaproducten, plantaardige oliën, soepen, jus, chili, sauzen en smaakmakers, maar ook wassen en paraffines. Gooi thuis of op uw werk geen vet of olie in de afvoer. Vettige pannen moeten eerst worden afgenomen met een papieren doekje. U kunt ook het vet in een bakje doen om uit te harden. Daarna kunt u het bij het gewone afval doen. U kunt het beste zeep met weinig fosfaat gebruiken voor de afwas en de gewone was. Als u vermoedt dat zich vet heeft opgehoopt in uw riool, raden we u aan om uw complete afvoersysteem te laten controleren om de fysieke werking van uw systeem te bepalen.